Historia

”Så länge transporter skedde med häst och vagn krävdes stora stallanläggningar vid många industrier. Bilden från Saltsjökvarns stall 1896 visar seldon och spiltor samt fodermasken och de tolv huskarlarna tillsammans med vakthund och stallbagge. Fotogenlampa i taket.” (Fotograf okänd)

I Mannagrynskvarnen bor du i hjärtat av ett stycke svensk industrihistoria med anor ända från Gustav Vasas tid. När Hammarby sjö dämdes upp, fick man ett tillräckligt högt vattenfall för att driva kvarnar i området. Den första togs i drift 1543. Vid den tiden byggdes också det ursprungliga Danviks hospital. Det befintliga hospitalet stod färdigt 1725 och var då landets största sjukhus.

Under slutet av 1800-talet fick vattenkvarnar hård konkurrens av ångkvarnar och 1888 uppfördes Saltsjöqvarn med tegelfasad i gotisk stil. Den eleganta Mannagrynskvarnen i 20-talsklassicism byggdes 1923 efter ritningar av Joel Norborg. Kvarnarna utgör ett vackert par och de är båda q-märkta.