Området

”Saltsjökvarn med Danvikens gamla huvudbyggnad och spannmålsskuta på redden omkring 1900.” (Foto: A. Blomberg)

Allmänna kommunikationer

Buss
Hållplats för buss 53 finns på Västra Finnbodavägen gångväg 20 meter, restid till Slussen cirka 14 minuter. Hållplats för Nacka- Värmdöbussar finns i Henriksdal, gångväg 300 meter, restid till Slussen cirka 5 minuter

Lokaltåg
Hållplats för Saltsjöbanan finns i Henriksdal, gångväg 300 meter, restid till Slussen cirka 3 minuter.

Båt
Hållplats för pendelbåt finns på Saltsjöqvarns kaj, gångväg 100 meter, restid till Nybroplan cirka 14 minuter

Saltsjöqvarns samfällighetsförening
Brf Mannagrynskvarnen är tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i Saltsjöqvarn medlem i Saltsjöqvarns samfällighetsförening. Dessutom är Elite Hotel Marina Tower, Hospitalet och Nacka kommun medlemmar. Samfällighetsföreningen förvaltar sex gemensamhetsanläggningar; garage utsikten (GA:91), garage inloppet (GA:92), ledningsnät för vatten och avlopp (GA:98), sposug (GA:99), mark, vägar och tunnel (GA:100) och miljöstation (GA:101), vg se www.sqsf.se.

Parkering
Föreningen disponerar för sina medlemmar 22 garageplatser i garage Utsikten. För hyra av garageplats, vänligen kontakta Q-Park, www.q-park.se, 0771-96 90 00

Avgiftsfri korttidsparkering för boende finns på Sjökvarnsbacken. Parkeringstillstånd och p-skiva krävs. Parkeringstillstånd följer lägenheten och är giltigt i 12 månader.

Avgiftsbelagd gästparkering finns på Mannagrynstorget och i garage Utsikten. För inpassering till garage krävs portkod, som tillhandahålles av föreningen.

Sophantering
Sopnedkast för hushållssopor finns på Mannagrynstorget.

Miljöstation finns i slutet av Sjökvarnsbacken samt längs Kvarnholmsvägen